Berg- och stenspräckning

 

  

 

Stenspräckning är ett modernt och smidigt sätt att ta hand om sten, berg och betongfundament som är i vägen vid t.ex. grävning för

  • Dränering
  • Vattenledningar
  • Elledningar
  • Fjärrvärmeledningar
  • m.m.

Utan att skada intilliggande byggnader.

 

Vid stenspräckning finns inget besiktningskrav vilket gör det till en snabb, enkelt och billig metod.

 

 

Spräckningen sker med hjälp av vatten som fylls i borrhålet. Genom att sedan avfyra en krutladdning i borrhålet spräcker vattentrycket materialet. Vibrationerna är högfrekventa och klingar snabbt ut.

 

Vid spräckning i trädgårdar och på känsliga ställen kan bortforsling av det spräckta materialet ske manuellt, utan hjälp av tunga maskiner. Utrustningen för stenspräckning ryms i en skåpbil och är således lätt att transportera.